Àrees de pràctica

PROVENÇA GRUP D’ASSESSORS és un despatx professional format per economistes i advocats amb més de 25 anys d’experiència, que ofereix un servei d’assessorament integral a tots els seus clients amb la finalitat d’ajudar-los en el seu negoci en l’àmbit laboral, abastant les àrees de pràctica fiscal, comptable, mercantil i jurídic.

Àrea Fiscal

Li oferim l’assessorament que precisa per al compliment de les seves obligacions fiscals, des de l’estudi i planificació dels seus impostos, seguiment dels mateixos i defensa de les seves obligacions davant els òrgans de l’Administració i tribunals de justícia.

Llegir més

Àrea Econòmica i Comptable

El nostre equip de professionals els aconsellarà i solucionarà les seves necessitats en temes importants com l’assessorament econòmic, financer i comptable de les empreses.

Llegir més

Àrea Laboral

L’assessorarem de manera ràpida i eficaç en totes aquelles matèries relacionades amb la gestió dels seus treballadors, com ara les diferents alternatives de contractació, cotització a la Seguretat Social, extinció de la relació laboral, així com la representació i defensa davant organismes públics i tribunals de justícia.

Llegir més

Àrea Mercantil i Societària

El nostre equip compta amb una dilatada experiència en el dret de societats, oferint un assessorament integral tant des d’una perspectiva d’assessoria d’empreses (societari, contractació mercantil, govern corporatiu) com en operacions de reestructuració.

Llegir més

Àrea Jurídic

Podem ajudar-lo en la resolució de qualsevol tema jurídic pertanyent tant a l’àmbit de l’empresa com al privat de les persones.

Llegir més