Econòmica i Comptable

El nostre equip de professionals els aconsellarà i solucionarà les seves necessitats en temes tant importants com:

  • Assessorament econòmic a l’empresa.
  • Valoració d’empreses.
  • Implantació i desenvolupament de sistemes de comptabilitat adaptats a cada empresa.
  • Anàlisi i revisió de la comptabilitat, verificant el compliment de la normativa comptable i proposant els ajustos tècnics necessaris.
  • Confecció de la comptabilitat de l’empresa, subministrant periòdicament els estats financers de la mateixa.
  • Formulació i presentació dels Comptes Anuals de la societat.