Fiscal

Els oferim l’assessorament que precisa per al compliment de les seves obligacions fiscals, des de l’estudi i planificació dels seus impostos, seguiment dels mateixos i defensa de les seves obligacions davant de l’Administració i tribunals de justícia.

Entre els nostres serveis podem trobar:

  • Assessorament integral de societats, entitats sense ànim de lucre i persones físiques.
  • Planificació fiscal d’empreses i de temes patrimonials i successoris.
  • Assessorament en processos de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions no dineràries i bescanvi de valors).
  • Preparació i revisió de declaracions tributaries.
  • Realització i seguiment de recursos i reclamacions davant l’Administració tributaria.
  • Representació i assistència davant de la Inspecció tributaria.
  • Representació i defensa davant dels Tribunals Econòmic Administratius i Contenciosos Administratius.
  • Fiscalitat internacional.
  • Auditoria i diagnòstic fiscal.