Cadastre: sedecatastro.gob.es

Agència Tributària: sede.agenciatributaria.gob.es

Agència Tributària de Catalunya: atc.gencat.cat

Seguretat Social: seg-social.es

Generalitat de Catalunya: web.gencat.cat

Registre Mercantil de Barcelona: registromercantilbcn.es

Registres: registradores.org

Diputació de Barcelona: diba.cat

Ajuntament de Barcelona: barcelona.cat

SOC: serveiocupacio.gencat.cat

INEM: sepe.es