Jurídic

Podem ajudar-lo en la resolució de qualsevol tema jurídic que pertanyi tant a l’àmbit de l’empresa com al privat de les persones.

  • Preparació i redacció de tota classe de contractes.
  • Reclamacions de quantitat i executius.
  • Interposició de querelles i denúncies.
  • Reclamació de impagats.
  • Matrimonial (separació, divorci, nul•litat).
  • Dret de família (tuteles, incapacitacions).
  • Successions (herències, testaments).
  • Judicis de faltes/accidents.