La Firma

PROVENÇA GRUP D’ASSESSORS és un despatx de professionals, advocats i economistes, que la seva prioritat és oferir un servei de qualitat en l’àmbit de l’assessorament empresarial, en les àrees fiscal, laboral, civil, mercantil, econòmica- comptable i jurídica.

PGA va néixer l’any 1998 fruit de la integració de dos despatxos professionals, ambdós amb una dilatada trajectòria de més de vint-i-cinc anys d’experiència en el sector. Des d’aleshores i amb una clara vocació de qualitat i servei, PGA ha seguit desenvolupant serveis professionals a empreses i particulars, intentant sempre anticipar-se a les necessitats dels seus clients.

La nostra firma està especialitzada en l’assessorament de l’empresa familiar i en el disseny d’estratègies que permetin aprofitar al màxim els avantatges fiscals, mercantils i laborals, tant a les societats com als seus socis.

Per això el nostre despatx ofereix un servei d’assessorament integral i personalitzat, de manera que cada client té assignat un professional que és el seu interlocutor habitual i qui coneix perfectament la problemàtica de la seva empresa.

L’equip humà constitueix el principal actiu del nostre despatx, destacant la seva sòlida formació i constant actualització dels seus coneixements, el que unit amb la seva dedicació i a l’enfocament multidisciplinari, els permet un acostament indispensable per atendre i assumir com a pròpia la problemàtica del client.

Entre els nostres clients podem distingir empreses de tota mena: societats mercantils, empresaris individuals, professionals lliberals, holdings i grups d’empreses, entitats sense ànim de lucre (fundacions i associacions), col·legis professionals, etc.