Margarita Iglesias
Assessora Fiscal i Comptable

miglesias@pgrup.com

Amb més de vint-i-cinc anys d’experiència, té com a funció assessorar a empreses de diversos sectors, encarregant-se de la verificació de la información comptable i financera.

Experta en la confecció i supervisió de tot tipus d’obligacions tributaries, tant d´administracions estatals, com autonòmiques i locals, i de la seva posterior declaració o  liquidació.

Lluís Aulina
Soci Director

llaulina@pgrup.com

 

Montserrat Ibáñez
Sòcia i Advocada

mibanez@pgrup.com

Teresa Mulero
Graduada Social

tmulero@pgrup.com

Yolanda Jaime
Assessora laboral

yjaime@pgrup.com

Estrella Iglesias
Assessora Fiscal i Comptable

eiglesias@pgrup.com

Mercedes Sabater
Assessora Comptable

msabater@pgrup.com

Mª Blanca Magro
Tècnica Comptable

mbmagro@pgrup.com

Marta Ricart
Responsable d’administració

mricart@pgrup.com

Carmen Brosed
Adjunta administració

cbrosed@pgrup.com

Víctor Marcos Lopez
Assessor Fiscal i Comptable

vmlopez@pgrup.com

Roger Paris Dalmau
Assessor Fiscal i Comptable

rpdalmau@pgrup.com

MªDulce Brase Arnau
Assessora Fiscal i Comptable

mdbrase@pgrup.com

Elena González Ruiz
Responsable del Departament Laboral

egonzalez@pgrup.com

Lluís Aulina
Soci Director

llaulina@pgrup.com

 

Montserrat Ibáñez
Sòcia i Advocada

mibanez@pgrup.com

Teresa Mulero
Graduada Social

tmulero@pgrup.com

Yolanda Jaime
Assessora laboral

yjaime@pgrup.com

Estrella Iglesias
Assessora Fiscal i Comptable

eiglesias@pgrup.com

Mercedes Sabater
Assessora Comptable

msabater@pgrup.com

Mª Blanca Magro
Tècnica Comptable

mbmagro@pgrup.com

Marta Ricart
Responsable d’administració

mricart@pgrup.com

Carmen Brosed
Adjunta administració

cbrosed@pgrup.com

Víctor Marcos Lopez
Assessor Fiscal i Comptable

vmlopez@pgrup.com

Roger Paris Dalmau
Assessor Fiscal i Comptable

rpdalmau@pgrup.com

MªDulce Brase Arnau
Assessora Fiscal i Comptable

mdbrase@pgrup.com

Elena González Ruiz
Responsable del Departament Laboral

egonzalez@pgrup.com