Publicacions

Nou ajornament per a les liquidacions del primer trimestre

L'RD-llei 5/2021 en la seva Disposició Addicional Tercera regula un ajornament especial amb unes condicions [...]

Llegir més
Ajudes directes a autònoms i empreses

Amb data 13 de març s'ha publicat el Reial decret llei 5/2021 de mesures de [...]

Llegir més
Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 11/2020 de pressupostos generals de l’estat per a 2021

Es modifica l'escala que s'aplica a la part de la base liquidable general per a [...]

Llegir més
Ajudes autònoms Gencat

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'obertura del tràmit per [...]

Llegir més
Ajut extraordinari autònoms de la Generalitat

D´acord amb el Decret Llei 39/2020 de 3 de novembre, la Generalitat ha aprovat un [...]

Llegir més
Reial decret 28/2020 Relatiu al treball a distància

Es regula en el present Reial decret a partir de la seva entrada en vigor [...]

Llegir més
Circular regularització quotes autònoms

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ens va comunicar dijous passat 29 d'octubre [...]

Llegir més
Reial decret llei 30-2020

El passat dia 30 de setembre es va publicar el Reial decret llei 30/2020 de [...]

Llegir més
Tarifa plana autónomos societarios

Con la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y la [...]

Llegir més
Real Decreto 24/2020

El pasado día 27 de junio entró en vigor el último Real Decreto-Ley aprobado por [...]

Llegir més
Últimas novedades sobre expedientes regulación temporal del empleo (ERTE)

Con fecha 13 de mayo se ha publicado el último Real Decreto Ley nº 18/2020, [...]

Llegir més
Adquisición vivienda habitual para familias monoparentales

La Ley de Presupuestos Generales de la Generalitat para el año 2.020 ha establecido, a [...]

Llegir més
Medidas fiscales de la Ley de acompañamiento a los presupuestos 2.020 de la Generalitat de Catalunya

El pasado 30 de abril entraron en vigor las medidas aprobadas en la Llei 5/2020, [...]

Llegir més
Medidas de apoyo Real Decreto Ley 11-2020

El pasado 1 de Abril se publicó en el B.O.E. el Real Decreto -Ley 11/2020 [...]

Llegir més
Ayudas para los autónomos

Como continuación de nuestra anterior circular nº 108 en la que les detallábamos las ayudas [...]

Llegir més
Ayuda y prestación cese actividad

Para paliar en parte los efectos ocasionados a los trabajadores autónomos por la situación provocada [...]

Llegir més
Expedientes de regulación temporal de Empleo

Ante la situación planteada por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y la [...]

Llegir més
Real Decreto Ley 7/2020

Les informamos que el pasado viernes se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2020 [...]

Llegir més
Medidas de carácter laboral motivadas por el COVID

Como consecuencia de la epidemia declarada y el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo [...]

Llegir més
Planes de igualdad

El pasado 1 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-Ley 6/2019, de medidas [...]

Llegir més
Notificación electrónica Agencia Tributaria de Cataluña

La Agencia Tributaria de Catalunya está enviando comunicaciones en las que se informa que las [...]

Llegir més